Адвокат Георги Каменов

 

Член на Софийска адвокатска колегия,считано от 12 март 2019 год. Личен № 1400712510.Съдебен адрес: гр.Нови пазар,обл.Шуменска,ул."Цар Освободител" № 22,ет.1

Вписан в единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под №  20181214004.

Вписан в националния регистър за правна помощ под № 3842 . 

Говорими чужди езици-сръбски.

 -----------------------

 Адвокатска кантора "Каменов" функционира от началото на 2007 г,като до дата 11.03.2019 год.адвокат Каменов бе вписан в друга адвокатска колегия.Дейноста на кантората  се изразява в следните предлагани юридически услуги:

 I. Консултации и справки по съдебни производства,както и процесуално представителство пред съд,прокуратура и полиция.

II. Процесуално представителство по:
- гражданско правни спорове;
- трудовоправни спорове;
- дела от областта на семейното и наследствено право;
- облигационни и вещноправни искове;
- дела от административен и административно-наказателен характер
- наказателни дела,защита на подсъдим,частен обвинител,частен тъжител и граждански ищец.Представителство на досъдебно производство.
- изготвяне на документи за регистрация и промени на вписани обстоятелства в Търговския регистър.
- Изпълнителни дела - образуване и представителство.

 III.Изготвяне на нотариални актове ,договори за доброволни делби,пълномощни и други документи с нотариални удостоверявания./кантората работи в тясно сътрудничество с нотариална кантора на нотариус Абаджиев с район на действие НПРС/.

  IV.Представителство на страна в процедура по медиация.

   V.След определяне от Софийския адвокатски съвет адвоката може да предостави безплатна правна помощ като служебен защитник или особен представител на територията на съдебен район София-град и София-окръг.

  VI.На основание чл.38 от закона за адвокатурата адвоката има право /но не и задължение/ да оказва безплатна правна помощ за завеждане на дело и процесуално представителство по същото на материално затруднени лица,роднини,близки,както и на друг юрист.Правото по чл.38 от закона за адвокатурата не е абсолютно и дали същото ще бъде упражнено зависи единствено от адвоката при преценка на конкретните обстоятелства за всяко едно дело.Преценката се прави преди поемане на работа по делото.

   VII.Кантората не предоставя услугата "он-лайн" консултация,както и консултиране по телефон.Запитване по телефон или он-лайн за цена на услуга,както и необходими документи за представяне на адвоката не се третира като консултация.

  VIII.По образувани  вече дела кантората осигурява процесуално представителство единствено в случаите,когато страната няма ангажиран друг процесуален представител или процесуалното и представителство е прекратено.

    IX.Предлагане на услуга "медиация" като медиатор.Лица,ползвали услуга медиация не могат да бъдат представлявани от адвоката по същия спор пред съда.

Ангажименти

06 Ное 2019n09:30AM - 10:30AMnД Пр 227/19 РУП-Нови пазар
13 Ное 2019n11:00AM - 12:00PMnНЧХД 110/19 НПРС
18 Ное 2019n03:00PM - 04:00PMnГр.Д 1060/17 НПРС
21 Ное 2019n09:30AM - 10:30AMnВ.Гр.Д 393/19 ШОС
28 Ное 2019n01:30PM - 02:30PMnГрД № 144/19 НПРС
03 Дек 2019n01:30PM - 02:00PMnГрД 1685/18 НПРС
03 Дек 2019n02:00PM - 03:00PMnГрД № 426/19 НпРС
05 Дек 2019n01:00PM - 02:00PMnНОХД 313/19 НПРС
10 Дек 2019n02:00PM - 03:00PMnГр.Д 258/15 НПРС
12 Дек 2019n09:00AM - 10:00AMnВГрД № 438/19 ШОС

Календар

Ноември 2019
Н П В С Ч П С
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Вход

Търси