Полезна информация

Защо и кога е необходим адвокат?

Адвокатът е необходим, защото може да предотврати възникването на нерешимите проблеми и да разреши всички останали.
Няма неразрешими проблеми, но има такива, които е късно да бъдат решaвани. Важно е адвокатските услуги да се ползват навреме. Адвокатът е най-полезен преди възникването на проблемите, защото може да предотврати появата им.

Адвокатът е необходим, защото може да види възможностите.
Съществува поне една възможност за благоприятен изход от всяка ситуация, но не винаги тази възможност е очевидна и не винаги тази възможност е използваната от някой друг в подобна ситуация. Адвокатът може да бъде ценен източник на информация относно правата и възможностите на клиента в определен казус.

Адвокатът е необходим, защото няма да позволи клиентът му да бъде подведен.
Всяка човешка дейност има правни последици, но това не винаги се осъзнава в достатъчна степен. Не винаги човек е наясно какви са точните правни последици от определено действие и понякога резултатите са изненадващи. Нерядко у хората остава усещането, че са подведени и измамени, но в много случаи е невъзможно това да бъде доказано. Адвокатът не би позволил такова нещо да се случи с клиента му, защото може да му разясни точните последствия от всяко едно правно значимо негово действие.

Адвокатът е необходим, защото може да спести времето и парите на клиента си.
Адвокатът притежава опит и знания и може да свърши необходимото вместо клиента си. За адвоката не съществува опасността да попадне на недостоверна информация и да плаща цената за това, защото знае къде и как да намира достоверната. Адвокатът може да спести парите на клиента си, защото знае кога евтиното излиза скъпо.

Адвокатът е необходим в бизнеса.
Не съществува бизнес, който да не е правно регулиран, нещо повече – правото регламентира всички аспекти на всеки един бизнес. Адвокатът е наясно с правните задължения, които следва да се съобразяват от бизнеса. Адвокатът познава всички съществуващи форми за извършване на бизнес и техните преимущества и недостатъци. Адвокатът може да окаже правна помощ относно сделките, които търговецът сключва. Адвокатът може да помогне на търговеца относно проблеми с данъчно облагане, права на потребители, защита на конкуренция, интелектуална собственост, трудови правоотношения, събиране на вземания, неизпълнение на договори.

Адвокатът е необходим преди сключване на сделката.
Хората много често си спестяват разхода за адвокатска услуга при сключване на сделки на значителна стойност /най-вече с недвижими имоти, но не само/, което не е съвсем добър избор. В редица случаи се появяват сериозни проблеми, някои от които неразрешими. Вероятността от поява на такива проблеми може да бъде сведена до минимум, ако се използват адвокатски услуги преди сключване на сделката. Адвокатът може да направи много неща преди страните да са подписали договора. Адвокатът може да заложи в договора клаузи, които да мотивират изпълнението му от другата страна. Адвокатът може да обезпечи решаването на възможните проблеми от сделката. Адвокатът може да разпознае признаците на недобросъвестността при договарянето.

Адвокатът е необходим в съда.
Несериозно е да се води съдебно производство без адвокат, защото следва да се съобразяват множество срокове, формалности и процесуални правила. Всеки пропуск по време на процеса може да доведе до безвъзвратна загуба на права, които иначе съществуват. Решението на съда не винаги е на страната на този, който има право. Решението на съда зависи от доказателствата, с които страните разполагат и от своевременното им предоставяне по делото. Съдебното решение отразява „формалната истина” – истината, която се намира между кориците на делото. Адвокатът може да помогне тази истина да съвпада с истината на клиента му, респективно да не съвпада с истината на другата страна, защото съдът „не вярва” на твърдения, а на доказателства. Съдът се съобразява само с доказателствата, които са представени по делото, нещо повече – само с онези от тях, които са представени в срок и по съответния процесуален ред. Твърденията на страните също не са без значение за крайния изход от делото, но безразборното им излагане може да доведе до отдалечаване от целения резултат. Адвокатът познава разликата между твърдение и факт и може да прецени коя е най-добрата комбинация от твърдения, която да бъде релевирана в съдебния процес.

Адвокатът е необходим далеч преди нещата да са се объркали!

Ангажименти

10 Ное 2021n09:00AM - 10:00AMnИД 82/21 СИС-НПРС
29 Ное 2021n01:30PM - 02:30PMnГрД № 518/21 НПРС
30 Ное 2021n09:30AM - 10:30AMnНАХД 1718/21 ШРС
30 Ное 2021n01:30PM - 02:30PMnНОХД 209/21 СгРС
01 Дек 2021n10:45AM - 11:45AMnГрД 1135/21 НПРС
01 Дек 2021n01:30PM - 02:30PMnГрД 1383/21 НПРС
08 Дек 2021n09:30AM - 10:30AMnГр.Д 15/21 НПРС
08 Дек 2021n10:30AM - 11:30AMnНАХД 1719/21 ШРС
14 Дек 2021n10:00AM - 11:00AMnВ.Гр.Д 11/21 ШОС
16 Дек 2021n09:00AM - 10:00AMnИД 36/21 СИС-НПРС

Календар

Ноември 2021
Н П В С Ч П С
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Вход

Търси